top of page

Veerle Schoetens

Veerle Schoetens - Life-Coach - Mindset-Coach - LoopbaanCoach

De PassieSchool helpt je om je leven (weer) in eigen hand te nemen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en een diep geloof in de wet van de aantrekkingskracht, help ik jou je passies en dromen werkelijkheid te laten worden.

 

Wat ons doorgaans het meest in de weg staat, zijn beperkende overtuigingen. Overtuigingen die we onszelf hebben opgelegd en die we kunnen vervangen door zienswijzen die ons vooruitbrengen. Dat doe je door het brein anders te programmeren -dit is puur wetmatigheid. Door te begrijpen wat je blokkeert, kun je beperkingen overstijgen en worden doelen en dromen bereikbaar. 

 

Door je brein te leren begrijpen, komt er automatisch meer ruimte om te luisteren naar je lichaam, je intrinsieke motivatie, en die waarde(n) neem je vervolgens ook mee op je levens- en/of carrièrepad. 

Dat 'carrièrepad' verder uitdiepen en bijsturen met cliënten is een passie en succes geworden doorheen de jaren van de PassieSchool.

De vertaling wordt gemaakt van 'wat iemand gelukkig maakt', 'wat iemand drijft in dit leven', 'waar iemand energie van krijgt', naar een zalige job, die heel mooi aansluit met je eigen behoeften.

Ben je ondernemer, dan traint de PassieSchool ook in het voeren van een fundamenteel gezonde bedrijfsstrategie, en in het opzetten en/of verbeteren van personeelsmanagement 'in verbinding'. 

Met 'in verbinding' wordt bedoeld: er wordt gekeken naar de verbinding tussen wat je als zaakvoerder nodig hebt, wat het bedrijf nodig heeft en wat de werknemers nodig hebben, om zo tot 'jouw aanpak' te komen.

‘Pas als je het echt voelt, kun je daadwerkelijk manifesteren’

bottom of page